STPMO


 

 

Program konferencji

9.00-9.15 Przywitanie gości

Prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova i Prof. AEH dr hab. Piotr Solarz

9.15-9.45 Wprowadzenie do obrad – Redaktor Bernard Margueritte

 

Sesja I Rola polityki w mediach (prowadzi Redaktor Bernard Margueritte)

9.45-10.05 Prof. dr hab. Rafał Habielski (UW, BBH IPN w Warszawie)

Media i polityka. Przypadek Radia Wolna Europa

10.05-10.25 Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek (UJ)

Media na cenzurowanym. Cenzura, autocenzura i poprawność polityczna w mediach

10.25-10.45 Prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (UAM)

Władza wobec cenzury w Polsce Ludowej (1944-1989): powiązania, relacje, wpływy

10.45-11.05 Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak (UW)

Współpraca GUKPPiW i UB/SB w zakresie cenzurowania mediów

11.05-11.25 Ks. dr Robert Wawer SJ (PWTW Collegium Bobolanum)

Polityka i media w Polsce z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego na temat roli mediów w życiu społecznym

11.25-12.05 Dyskusja

 

 

12.05-12.25 Przerwa kawowa

 

 

Sesja II Książka i prasa w PRL-u (prowadzi Prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova)

12.25-12.45 Dr hab. Marek Tobera (UW)

"Książka w godzinie krytycznej", czyli "O Drugą Polskę – również księgarską". Historia polityczna branżowej prasy wydawniczo-księgarskiej w PRL

12.45-13.05 Prof. dr hab. Dariusz Jarosz (IH PAN)

Partyjny punkt widzenia? Wydział Kultury KC PZPR wobec spraw książki w schyłkowym okresie PRL   

13.05- 13.25 Prof. UJ dr hab. Wojciech Kajtoch (UJ)

Dzieje jednej ze skonfiskowanych książek

13.25-13.45 Prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova (AEH w Warszawie)

Władza komunistyczna wobec polskiej prasy katolickiej w latach 1945-1953

13.45-14.15 Dyskusja

 

14.15-15.15 Obiad

 

Sesja III Współczesne media w polityce (prowadzi Prof. dr hab. Rafał Habielski)

15.15-15.35 Prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess, Prof. UJ  dr hab. Maria Nowina-Konopka (UJ)

Infomorfoza – polityczne uwarunkowania strategicznej gry o sieć

15.35-15.55 Prof. UPJPII ks. dr hab. Michał Drożdż

 

Medialna „produkcja” wizerunków polityków z perspektywy konstruktywizmu

 

15.55-16.15 Prof. AEH dr hab. Piotr Solarz (AEH w Warszawie)

Jan Paweł II a media w relacji do wpływu propagandy na społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce

16.15-16.35 Dr Anna Makuch (AEH w Warszawie)

Twitter jako narzędzie współczesnej dyplomacji RP – strategie komunikacyjne na wybranych przykładach aktywności ambasadorów nadzwyczajnych

16.35-16.55 Dyskusja

17.00 Zamknięcie konferencji

 

 

Komitet Naukowy

Prof. UPJPII ks. dr hab. Michał Drożdż

Prof. dr hab. Rafał Habielski

Prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess

dr hab. Joanna Hobot-Marcinek

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz

Prof. UJ dr hab. Wojciech Kajtoch

Prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova

Prof. UJ dr hab. Maria Nowina-Konopka

Prof. AEH dr hab. Piotr Solarz

 

Komitet Organizacyjny

Prof. AEH dr hab. Piotr Solarz

Prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova

Dr Katarzyna Drąg

Ks. dr Robert Wawer SJ

Sekretarz: Dr Anna Makuch

 

 

 

Patronat

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE

 

                                             STOWARZYSZENIE 
                                        Pontyfikat Papieża Jana Pawła

                                         w Mławie