STPMO


 

Celem powołania stowarzyszenia jest, między innymi, realizacja następujących inicjatyw

 

1. Powołanie Krajowego Instytut Administracji Sprawiedliwości

Mandat tej organizacji non-profit rozciąga się poza sądownictwo i wspierałby dyskusje, wymianę poglądów i perspektyw ze wszystkich części systemu sprawiedliwości, włączając zajmujących się nim naukowców i komentatorów. Przygotowanie wielu ważnych programów edukacyjnych, włączając nowo opracowany kurs dla nowych pracowników, podstawowy i zaawansowany program nauki pisania przez obywateli dokumentów sądowych, seminarium dla sędziów z dłuższym stażem i coroczne seminarium dla przedstawicieli różnych elementów systemu sprawiedliwości, organizowane w celu przedyskutowania spraw wagi państwowej.

2. Akcje edukacyjne

Na rzecz szkolenia językowego dla sądownictwa i zapewnianie edukacji z zakresu obsługi komputerów tym sędziom, którzy tego potrzebują. Stworzenie i obsługa wysoce zabezpieczoną sieć elektroniczną dla sędziów, zawierającą bibliotekę i centrum zasobów, będącą środkiem dostarczania znacznej części opracowanych przez szkoleń na odległość do sędziów w całym kraju. 

3. Partnerstwo Edukacji Komputerowej 

Partnerstwo Edukacji Komputerowej jest programem mającym na celu opracowanie metod szkoleń komputerowych, kształcenia na odległość i innych zasobów dla obywateli i sądownictwa. Sędziowie mogą doskonalić swoje zdolności w używaniu konkretnego oprogramowania, uczyć się o szczegółowych i wyspecjalizowanych dziedzinach prawa poprzez kursy dostarczane drogą komputerową i korzystać z rosnącej liczby narzędzi naukowych, dostępnych dla nich przez serwis internetowy CEP: http://www.cep.njjcourses.ca/ Zobacz stronę Organizacji Partnerskich w tym serwisie aby uzyskać więcej informacji o innych instytucjach dostarczających edukację sądowniczą.