STPMO


 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu ATD Czwarty Świat serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji online Nasze Głosy, która odbędzie się 27 listopada 2020r w godz. 10:00 – 12:30.


Podczas konferencji zostanie poruszona kwestia wyzwań związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej oraz będzie przedstawiona propozycja reformy polityki społecznej polegająca na powołaniu urzędu Rzecznika Praw Społecznych, wypracowana partycypacyjnie przy współpracy naukowców, pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy i osób z doświadczeniem ubóstwa.
Podczas wydarzenia będzie można posłuchać wystąpień uczestników projektu, zapoznać się z opiniami ekspertów oraz wziąć udział w dyskusji.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego video z projektu, które było pokazane 16 października 2020r jako dobra praktyka podczas webinarium Rady Europy "Ubóstwo i dostęp do praw" zorganizowanego przez Konferencję Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 23 listopada poprzez Formularz rejestracyjny. Informacje techniczne związane z udziałem w konferencji online zostaną wysłane mailowo po wcześniejszej rejestracji/zgłoszeniu.

Poniżej program konferencji online.

Część pierwsza
Prezentacja projektu Nasze Głosy i idei Rzecznika Praw Społecznych
10:00 – 11:20

Otwarcie konferencji: Ryszard Szarfenberg, Zastępca prezesa ATD Czwarty Świat, Przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN.
Prezentacja projektu Nasze Głosy przez uczestników: sposób działania i diagnoza potrzeb, propozycja zmian w polityce społecznej.
Prezentacja raportu z badań ankietowych na temat powołania instytucji Rzecznika Praw Społecznych: Marianna Zieleńska, Prezes ATD Czwarty Świat.
Polemika z krytykami instytucji Rzecznika Praw Społecznych: Zbigniew Wąsik, Paweł Ilecki, uczestnicy projektu.

Przerwa
11:20 – 11:30

Część druga
Panel dyskusyjny
11:30 – 12:30

Instytucja Rzecznika Praw Społecznych w kontekście obecnej polityki społecznej: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marek Rymsza, doradca prezydenta RP, Adriana Porowska, Prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Zamknięcie konferencji: Ryszard Szarfenberg.

 

Konferencja w ramach projektu „Nasze Głosy” jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.