STPMO


 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizują bezpłatne Warsztaty Obywatelskie kierowane głównie do osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.

Czym są Warsztaty Obywatelskie?

Warsztaty Obywatelskie to spotkania, podczas których nasi trenerzy przekazują uczestnikom wiedzę i praktyczne porady na temat działalności obywatelskiej i społecznej. Naszym celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia, dzięki którym będą mogli być aktywnymi obywatelami i współtworzyć społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

Szczególnie zależy nam na tym, aby z tą wiedzą dotrzeć do miejsc, gdzie aktywność obywatelska jest nieco niższa. Według badań średni poziom zaangażowania w działalność organizacji obywatelskich jest najniższy w miastach od 100 do 499 tys. mieszkańców, a nieco większy – we wsiach. Przedstawiciele tych dwóch grup miejscowości będą więc priorytetowymi adresatami naszych Warsztatów. Do zgłoszeń zapraszamy jednak wszystkich zainteresowanych!


W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie prawa przysługują obywatelowi w Polsce i jak z nich skutecznie korzystać, a także w jaki sposób pozyskiwać środki na działalność społeczno-obywatelską.
Warsztaty podzielone są na 3 panele tematyczne:

  • "Obywatel ma prawo"
  • "Crowdfunding - z czym to się je"
  • "Razem możemy zrobić więcej!"

Czekamy na zgłoszenia  do 22 marca osób zainteresowanych uczestnictwem pod adresem -> KLIKNIJ TUTAJ

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu -> KLIKNIJ TUTAJ