STPMO


 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat konferencji naukowej

Media a polityka w Europie w XX i XXI wieku

organizowanej przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.