STPMO


 

Zapraszamy do zapoznania się z debatą publiczną we współpracy ze Stowarzyszeniem "Tak, Polska" na temat

"Kultura priorytetem w dzisiejszej Polsce jako odpowiedź na podziały społeczne oraz okres post - pandemiczny"

Materiał wideo (otwiera się w nowym oknie)

Rola mass mediów w polityce jest oczywista dla odbiorców w każdym okresie historycznym. Podczas drugiej konferencji naukowej z cyklu Polityka a media. Media a polityka XX i XXI wieku chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom mediów z polityką w kontekście globalnym oraz interdyscyplinarnym.
Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w Warszawie 17 listopada 2021 r. i prelegenci odnieśli się do zagadnień europejskich. W spotkaniach wzięli udział naukowcy reprezentujący różne dyscypliny, dziennikarze i politycy.

Zakres tematyczny oraz cezury chronologiczne celowo zostały szeroko ujęte, aby zachęcić przedstawicieli różnych nauk do zaprezentowania wyników swoich badań. Zapraszamy historyków, medioznawców, politologów, socjologów, prawników, kulturoznawców, filologów oraz wszystkich zainteresowanych.  

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Dodatkowe informacje, program konferencji oraz skład komitetu organizacyjnego znajdują się na stronie konferencji:

konferencja.ulu.edu.pl